มธ.ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 80ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย


ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80ปี

มีแนวคิดหลักคือ“ 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”

  “นับเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 8 ทศวรรษ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย
ได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออก ไปรับใช้สังคมไทยครอบคลุมทุกสาขาวิชา
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ธรรมศาสตร์ได้ก้าวไปพร้อมๆ กับสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่างๆ ของประเทศมาหลายครั้งหลายหน
และมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของสถาบัน
รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างกว้างขวาง” 


ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน ที่ระลึกดังเช่นทุกปี โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 181 รูป
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

กิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน อาทิเช่น


- งิ้ว ธรรมศาสตร์ (จะเริ่มในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7 และ 8 มิถุนายนนี้ ในเวลา 17.00 น. ณ  หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์)
- โขน ธรรมศาสตร์ (จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน ในเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์ )
- ละครเวทีเรื่อง “คา-ไล-โด-สะ-โคป” (จะเริ่มในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-22 มิถุนายน ในเวลา 19.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์)
- คอนเสิร์ต จาก TU Band , TU Chorus และ TU Folksong
และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่า อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ร่วมงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาในวันและเวลา ดังกล่าว


 
  << เข้าสู่เว็บไซต์
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200