ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558


รางวัลที่ 1-3  

  • สลากกาชาดฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)

 

รางวัลที่ 4-5

  • สลากกาชาดฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)

 

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว, 3 ตัว และ 2 ตัว

  • สลากกาชาดฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)

 

สถานที่รับรางวัล : 

งานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตึกโดม ชั้น 2 วันจันทร ์- วันศุกร์ (เวลา 8.30-16.30 น.)
เริ่มรับรางวัล ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 

ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ :

  • หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 9, 10, 11 เมษายน 2558(เป็นเวลา 3 วัน)
  • ทางเว็บไซต์ www.tu.ac.th
  • โทร.0-2222-3846, 0-2224-4865, 0-2613-3902, 0-2564-3042

        (เริ่มรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.58 -3 ก.ค.58)

ติดต่อสอบถาม :

งานบริหารสำนักงาน ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร.0-2222-3846, 0-2224-4865, 0-2613-3902, 0-2564-3042

 
 
 
    << เข้าสู่เว็บไซต์ มธ.
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200