ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558
 


รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 60 บาท
ท่านอธิการบดีเป็นประธานมอบของรางวัล
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558


รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 15 บาท
ท่านอ. อุดมเป็นประธานมอบของรางวัล
ณ วันที่ 28 เมษายน 2558
                 
   
รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 5 บาท
ท่านอธิการบดีเป็นประธานมอบของรางวัล
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 5 บาท
ผู้อำนวยการกองกลางเป็นประธานมอบของรางวัล
ณ วันที่ 21 เมษายน 2558
             
         
  << เข้าสู่เว็บไซต์ มธ.
กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200