วิสัยทัศน์ : กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ สนับสนุนการบริหารจัดการ ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

          ระบบการจัดการข้อร้องเรียน

 
ข่าวสารและกิจกรรม                
ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี
ของกองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท/
ห้างร้านจำหน่ายสินค้าด้านอุปโภค/บริเภค
และบริการอื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกร้านค้าจำหน่าย
อาหารประเภท กาแฟ/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ภาพกิจกรรม
 งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2560

วันที่ 10 มกราคม 2560พระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559พิธีทำบุญตักบาตร
ครบรอบ 40 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
วันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

 

 
  รายงานและวารสาร  
สถิติผู้เข้าชม    
   
เริ่มนับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200