วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประทับใจ และอบอุ่น ให้กับประชาคมธรรมศาสตร์ ประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ และทุกศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม                
ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี
ของกองกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง งดการเรียนการสอนและการติดต่อ
ราชการที่ท่าพระจันทร์

ขอเชิญร่วมเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560

 

ภาพกิจกรรม
 งานเลี้ยงปีใหม่กองกลาง
ประจำปี 2560

วันที่ 10 มกราคม 2560พระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559พิธีทำบุญตักบาตร
ครบรอบ 40 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
วันที่ 6 ตุลาคม 2559

 
 
รายงานและวารสาร  
สถิติผู้เข้าชม    
   
เริ่มนับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200